Devreye alma için yapılması gerekenler


Uzman elektrikçi

Eviriciyi devreye almadan önce, çeşitli ayarları kontrol etmeniz ve gerekirse değişiklikler yapmanız şarttır. Bu bölüm, yapılması gerekenleri açıklar ve belirtilen sırada yerine getirmeniz gereken adımlar hakkında bir genel bakış sunar.

Yapılması gerekenler

Bkz.

SMA Speedwire/Webconnect veri modülüne bağlantıyı yapın.

SMA Speedwire/Webconnect veri modülünün kurulum kılavuzu

Eviricinin hangi ülke veri setine ayarlanmış olduğunu kontrol edin.

Fabrika ayarlarının bulunduğu ek doküman, etiket veya ekran

Ülke veri seti ülkeniz veya kullanım amacınız için doğru ayarlanmamışsa, istediğiniz ülke veri setini ayarlayın.

Ülke veri setinin ayarlanması

Eviriciyi devreye alın.

Eviricinin işletime alınması