Menettely käyttöönoton yhteydessä


Ammattiehenkilöstö

Eri asetuksia on tarkistettava ja niihin on tehtävä tarvittaessa muutoksia ennen kuin voit ottaa invertterin käyttöön. Tässä luvussa kuvaillaan menettely ja annetaan yleiskatsaus vaiheista, jotka on suoritettava ehdottomasti määrätyssä järjestyksessä.

Menettely

Katso

Liitä SMA Speedwire/Webconnect -datamoduuli.

SMA Speedwire/Webconnect -datamoduulin asennusohje

Tarkista, mille maakohtaisille tiedoille invertteri on säädetty.

Tehdasasetukset sisältävä lisälehti, tyyppikilpi tai näyttö

Ellei maakohtaisia tietoja ole asetettu oikein maatasi tai käyttötarkoitustasi varten, aseta haluamasi maakohtaiset tiedot.

Maakohtaisten tietojen asetus

Ota invertteri käyttöön.

Invertterin käyttöönotto