Az üzembe helyezés folyamata


Szakember

Az inverter üzembe helyezése előtt ellenőriznie kell a különböző beállításokat és szükség esetén módosításokat kell végeznie. A jelen fejezet ismerteti az ehhez szükséges eljárást és áttekintést ad azokról a lépésekről, amelyeket minden esetben az előírt sorrendben kell végrehajtania.

Eljárásmód

Lásd

Az SMA Speedwire/Webconnect adatmodulhoz való csatlakoztatás.

Az SMA Speedwire/Webconnect adatmodul telepítési útmutatója

Ellenőrizze, hogy melyik országspecifikus adatcsoportra van beállítva az inverter.

Gyári beállításokat tartalmazó melléklet, típustábla vagy kijelző

Amennyiben a beállított országspecifikus adatcsoport nem felel meg az adott országnak vagy alkalmazási célnak, állítsa be a kívánt országspecifikus adatcsoportot.

Országspecifikus adatcsoport beállítása

Helyezze üzembe az invertert.

Az inverter üzembe helyezése