Productbeschrijving


De Sunny Tripower is een PV-omvormer zonder transformator met 2 MPP-trackers, die de gelijkstroom van de PV-generator omzet in netconforme driefasige wisselstroom en deze driefasige wisselstroom aan het openbare stroomnet teruglevert.

848694156

Opbouw van de Sunny Tripower

Positie

Aanduiding

A

Gaten met schroefdraad voor het aanbrengen van 2 oogschroeven voor transport

B

Typeplaatje

Het typeplaatje identificeert de omvormer eenduidig. De gegevens op het typeplaatje hebt u nodig voor het veilige gebruik van het product en bij vragen aan de SMA Service Line. Op het typeplaatje vindt u de volgende informatie:

  • type apparaat (Model)

  • serienummer (Serial No.)

  • productiedatum (Date of manufacture)

  • specifieke kenmerken van het apparaat

C

Ventilatierooster

D

Handvat

E

LED's

De leds signaleren de bedrijfstoestand van de omvormer Ledsignalen).

F

Display (optie)

De display geeft de actuele gebruiksgegevens en gebeurtenissen of fouten weer Gebeurtenismeldingen).

G

Onderste behuizingsdeksel

H

Bovenste behuizingsdeksel

I

DC-lastscheider

De omvormer is voorzien van een DC‑scheidingsschakelaar. Als de schakelaar van de DC-lastscheider in stand I staat, brengt hij een geleidende verbinding tussen de PV-generator en de omvormer tot stand. Door de DC-lastscheider in de stand O te zetten, wordt de DC-stroomkring onderbroken en de PV-generator volledig van de omvormer gescheiden. De scheiding betreft alle polen.