Opis produktu


Sunny Tripower jest beztransformatorowym falownikiem fotowoltaicznym z 2 układami monitorowania punktu MPP, który przekształca prąd stały wytwarzany przez generator fotowoltaiczny na trójfazowy prąd przemienny o parametrach wymaganych przez publiczną sieć elektroenergetyczną i dostarcza go do niej.

848694156

Konstrukcja falownika Sunny Tripower

Pozycja

Nazwa

A

Otwory gwintowane do wkręcania 2 śrub oczkowych do transportu produktu

B

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa umożliwia jednoznaczną identyfikację falownika. Dane zawarte na tabliczce znamionowej są ważne dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji produktu oraz potrzebne podczas kontaktowania się z infolinią serwisową firmy SMA. Na tabliczce znamionowej podane są następujące informacje:

  • Typ urządzenia (Model)

  • Numer seryjny (Serial No.)

  • Data produkcji (Date of manufacture)

  • Parametry urządzenia

C

Kratka wentylacyjna

D

Uchwyt

E

Diody LED

Diody LED informują o stanie roboczym falownika Diody LED).

F

Wyświetlacz (opcja)

Wyświetlacz pokazuje aktualne dane eksploatacyjne falownika i zdarzenia lub usterki Komunikaty o zdarzeniach).

G

Dolna pokrywa obudowy

H

Górna pokrywa obudowy

I

Rozłącznik izolacyjny DC

Falownik jest wyposażony w rozłącznik izolacyjny DC. Ustawienie rozłącznika izolacyjnego DC w położeniu I łączy obwody elektryczne generatora fotowoltaicznego i falownika. Ustawienie rozłącznika izolacyjnego DC w położeniu O powoduje przerwanie obwodu elektrycznego DC i falownik zostaje całkowicie odłączony od generatora fotowoltaicznego. Rozłącznik rozłącza wszystkie bieguny.