Ürün açıklaması


Sunny Tripower, FV dizenin doğru akımını şebeke uyumlu üç fazlı alternatif akıma çeviren ve üç fazlı alternatif akımı elektrik şebekesine besleyen, 2 MPP izleyicili transformatörsüz bir FV eviricidir.

848694156

Sunny Tripower'un yapısı

Konum

Tanım

A

Nakliye için 2 adet vidalı mapanın takılacağı dişli delik

B

Etiket

Etiket eviriciyi net olarak tanımlar. Tip etiketinin üzerindeki bilgiler, ürünün güvenli kullanımı ve SMA Servis Hattına soracağınız sorular için gereklidir. Etiketin üzerinde yer alan bilgiler:

  • Cihaz tipi (Model)

  • Seri numarası (Serial No.)

  • Üretim tarihi (Date of manufacture)

  • Cihaza özgü karakteristikler

C

Havalandırma ızgarası

P

Tutma yeri

E

LED'ler

LED'ler, eviricinin işletim durumunu gösterir LED sinyalleri).

C

Ekran (opsiyonel)

Ekran, güncel işletim durumunu ve olayları ya da hataları gösterir Olay mesajları).

G

Alt gövde kapağı

H

Üst gövde kapağı

I

DC devre kesici anahtar

Evirici, bir DC devre kesici anahtar ile donatılmıştır. DC devre kesici anahtar I konumuna getirildiğinde, FV dize ile evirici arasında iletken bir bağlantı oluşturur. DC devre kesici anahtarın O konumuna getirilmesiyle birlikte, DC elektrik devresi kesilir ve FV dize eviriciden tamamen ayrılır. Ayrılma, tüm kutuplarda meydana gelir.