Onderaanzicht


853347596

Openingen in de behuizing aan de onderkant van de omvormer

Positie

Aanduiding

A

Bus voor de DC-lastscheider

B

Opening in de behuizing M20 met blindstop voor de aansluitkabel van het multifunctionele relais of de SMA Power Control Module

C

Opening in de behuizing M32 met blindstop voor de datakabels of netwerkkabels

D

Opening in de behuizing M20 met blindstop voor de datakabels of netwerkkabels

E

Opening in de behuizing voor de AC-aansluiting

F

Positieve en negatieve DC-connectoren, ingang B

G

Positieve en negatieve DC-connectoren, ingang A