Sprawdzanie działania wentylatorów


Specjalista

Działanie wentylatorów można sprawdzić za pomocą pewnego parametru.

Sposób postępowania w celu zmiany parametrów jest opisany w instrukcji obsługi falownika lub produktu komunikacyjnego (patrz instrukcja obsługi falownika lub produktu komunikacyjnego).

Sposób postępowania:

  1. Wybrać parametr Fan test lub FanTst i ustawić na wartość Wł. lub On.
  2. Zapisać ustawienia do pamięci.
  3. Sprawdzić, czy na dole wpływa powietrze, a na górze wypływa z kratek wentylacyjnych i czy wentylatory nie wydają dziwnych odgłosów.
  4. Jeśli powietrze nie jest zasysane na dole, a z kratek wentylacyjnych na górze nie wypływa powietrze lub wentylatory wydają dziwne odgłosy, najprawdopodobniej wentylatory nie zostały prawidłowo zamontowane. Sprawdzić, czy wentylatory są prawidłowo zamontowane.

    Jeśli wentylatory są prawidłowo zamontowane, należy skontaktować się z działem serwisu Kontakt).

  5. Wybrać parametr Fan test lub FanTst i ustawić na wartość Wył. lub Off.
  6. Zapisać ustawienia do pamięci.