Werking van de ventilatoren controleren


Vakman

U kunt de werking van de ventilatoren controleren door een parameter in te stellen.

Het principe voor het wijzigen van de bedrijfsparameters wordt in de handleiding van het omvormer of het communicatieproduct beschreven (zie de bedieningshandleiding van de omvormer of de handleiding van het communicatieproduct).

Werkwijze:

  1. Selecteer de parameter Ventilatortest of FanTst en zet deze op Aan of On.
  2. Sla de instelling op.
  3. Controleer of er van onderaf lucht wordt aangezogen en of die uit de bovenste ventilatierooster komt en tevens of de ventilatoren geen abnormale geluiden maken.
  4. Als er geen lucht van onderaf wordt aangezogen, er uit de ventilatieroosters geen lucht komt of de ventilatoren abnormale geluiden maken, zijn de ventilatoren waarschijnlijk niet correct gemonteerd. Controleer of de ventilatoren correct zijn gemonteerd.

    Als de ventilatoren correct zijn gemonteerd, neem dan contact op met onze serviceafdeling Contact).

  5. Selecteer de parameter Ventilatortest of FanTst en zet deze op Uit of Off.
  6. Sla de instelling op.