Tuulettimien toiminnan testaaminen


Ammattiehenkilöstö

Voit tarkastaa tuulettimien toiminnan asettamalla parametrin.

Käyttöparametrien muuttamisen perusmenettely on kuvailtu invertterin tai kommunikaatiotuotteen ohjeessa (katso invertterin käyttöohje tai kommunikaatiotuotteen ohje).

Toimintaohjeet:

  1. Valitse parametri Fan test (Tuulettimen testi) tai FanTst ja asetus On (Päälle) tai On (Päälle).
  2. Tallenna asetus.
  3. Tarkista, imetäänkö ilmaa alapuolelta, joka tulee ulos tuulettimen ylemmistä ritilöistä ja kuuluuko tuulettimista epätavallisia ääniä.
  4. Ellei ilmaa imetä alapuolelta, tuulettimen ritilöistä ei tule ulos ilmaa tai tuulettimesta kuuluu epätavallisia ääniä, tuulettimet on todennäköisesti asennettu väärin. Tarkista, onko tuulettimet asennettu oikein.

    Jos tuulettimet on asennettu oikein, ota yhteyttä huoltopalveluun Yhteydenotot).

  5. Valitse parametri Fan test (Tuulettimen testi) tai FanTst ja asetus Off (Pois) tai Off (Pois).
  6. Tallenna asetus.