Ledsignalen


De led's signaleren de bedrijfstoestand van de omvormer.

Led

Status

Toelichting

Groene led

brandt

Terugleverbedrijf

Als tijdens het terugleverbedrijf een gebeurtenis plaatsvindt, wordt er een concrete gebeurtenismelding weergegeven in het communicatieproduct Gebeurtenismeldingen).

knippert

Er is nog niet voldaan aan de voorwaarden voor het terugleverbedrijf. Zodra er aan de voorwaarden is voldaan, schakelt de omvormer over naar het terugleverbedrijf.

Rode led

brandt

Fout

Er is een fout opgetreden. De fout moet door een vakman moet worden verholpen Gebeurtenismeldingen).

Blauwe led

-

Geen functie