LED sinyalleri


LED'ler eviricinin işletim durumunu gösterir.

LED

Durum

Açıklama

Yeşil LED

yanıyor

Besleme işletimi

Besleme işletimi sırasında bir olay gerçekleşecek olursa, haberleşme ürününde somut bir olay mesajı görüntülenir Olay mesajları).

yanıp sönüyor

Besleme işletimi için gerekli koşullar henüz yerine getirilmemiş. Koşullar yerine getirildiğinde, evirici tekrar besleme işletimine başlar.

Kırmızı LED

yanıyor

Error

Bir hata mevcut. Hata, bir uzman elektrikçi tarafından giderilmelidir Olay mesajları).

Mavi LED

-

İşlev yok