Diody LED


Diody LED informują o stanie roboczym falownika.

Dioda LED

Stan

Objaśnienie

Zielona dioda LED

Świeci się

Praca w trybie dostarczania energii do sieci

Jeśli podczas pracy falownika w trybie dostarczania energii do sieci wystąpi jakieś zdarzenie, w produkcie komunikacyjnym zostanie wyświetlony stosowny komunikat Komunikaty o zdarzeniach).

Pulsuje

Wymogi dotyczące dostarczania energii do sieci nie są jeszcze spełnione. Po spełnieniu tych wymogów falownik rozpoczyna dostarczanie energii do sieci.

Czerwona dioda LED

Świeci się

Błąd

Wystąpiła usterka. Usterkę musi usunąć specjalista Komunikaty o zdarzeniach).

Niebieska dioda LED

-

Nie jest używana