DC-liitännän edellytykset


Aurinkokennomoduuleja koskevat vaatimukset tuloa kohti:

  • Kaikkien aurinkokennomoduulien tulisi olla samaa tyyppiä.

  • Kaikkien aurinkokennomoduulien tulisi olla samalla tavalla suunnattuja ja kallistettuja.

  • Aurinkokennojärjestelmän tyhjäkäyntijännite ei saa koskaan ylittää invertterin maksimitulojännitettä tilastollisesti kylmimpänä päivänä.

  • On noudatettava maksimia tulovirtaa ketjua kohti, eikä se saa ylittää tasavirtapistokkeiden läpimenovirtaa Tekniset tiedot).

  • Invertterin tulojännitteen ja tulovirran raja-arvoja täytyy noudattaa Tekniset tiedot).

  • Aurinkokennomoduulien positiiviset liitäntäkaapelit on varustettava positiivisilla tasavirtapistokkeilla (tietoja tasavirtapistokkeiden varustelusta on tasavirtapistokkeiden asennusohjeessa).

  • Aurinkokennomoduulien negatiiviset liitäntäkaapelit on varustettava negatiivisilla tasavirtapistokkeilla (tietoja tasavirtapistokkeiden varustelusta on tasavirtapistokkeiden asennusohjeessa).

Y-adaptereiden käyttö ketjujen rinnakkaiskytkentään

Y-adaptereita ei saa käyttää DC-virtapiirin katkaisuun.

  1. Y-adaptereita ei saa olla näkyvissä eikä vapaasti luoksepäästävissä invertterin välittömässä läheisyydessä.
  2. Kytke invertteri jännitteettömäksi tämän dokumentin ohjeiden mukaan DC-virtapiirin katkaisua varten Invertterin tekeminen jännitteettömäksi).