DC bağlantısı için ön koşullar


Her giriş için FV modüllerde aranan gereklilikler:

  • Tüm FV modüller aynı tipten olmalıdır.

  • Tüm FV modüller aynı şekilde hizalanmış ve eğimli olmalıdır.

  • İstatistiklere göre en soğuk günde FV jeneratörünün açık devre gerilimi, eviricinin maksimum giriş geriliminin üzerine asla çıkmamalıdır.

  • Dizi başına maksimum giriş akımına uyulmalı ve DC bağlantı fişlerinin hata akımı değeri aşılmamalıdır Teknik veriler).

  • Giriş gerilimi ve evirici giriş akımı sınır değerlerine uyulmalıdır Teknik veriler).

  • FV modüllerin pozitif bağlantı kablolarına pozitif DC bağlantı fişleri takılmış olmalıdır (DC bağlantı fişlerinin birleştirilmesine ilişkin bilgiler için DC bağlantı fişleri kurulum talimatına bakın).

  • FV modüllerin negatif bağlantı kablolarına negatif DC bağlantı fişleri takılmış olmalıdır (DC bağlantı fişlerinin birleştirilmesine ilişkin bilgiler için DC bağlantı fişleri kurulum talimatına bakın).

Dizilerin paralel bağlantısı için Y adaptörlerinin kullanımı

Y adaptörleri DC akım devresini kesmek için kullanılamaz.

  1. Y adaptörleri, eviricinin hemen yakınında görünür veya kolay erişilir halde olmamalıdır.
  2. DC akım devresini kesmek için, eviricinin elektrik bağlantısını daima bu dokümanda açıklandığı şekilde kesin Eviricinin gerilim kaynaklarından ayrılması).