A DC-csatlakoztatás feltételei


A PV-modulokkal szembeni követelmények bemenetenként:

  • Minden PV-modulnak azonos típusúnak kell lennie.

  • Minden PV-modult egyforma helyzetbe és dőlésszögbe kell állítani.

  • A statisztikailag leghidegebb napon a PV-generátor üresjárati feszültsége soha nem lépheti túl az inverter maximális bemeneti feszültségét.

  • A füzérenkénti maximális bemeneti áramot, amely nem haladhatja meg a DC-csatlakozók átmenő áramerősségét, be kell tartani Műszaki adatok).

  • Az inverter bemeneti feszültségére és bemeneti áramerősségére vonatkozó határértékeket be kell tartani Műszaki adatok).

  • A PV-modulok pozitív csatlakozókábeleit a pozitív DC-csatlakozókkal kell ellátni (a DC-csatlakozók konfekcionálására vonatkozó információkhoz lásd a DC-csatlakozók telepítési útmutatóját).

  • A PV-modulok negatív csatlakozókábeleit a negatív DC-csatlakozókkal kell ellátni (a DC-csatlakozók konfekcionálására vonatkozó információkhoz lásd a DC-csatlakozók telepítési útmutatóját).

Y-adapterek használata a füzérek párhuzamos kapcsolásához

Az Y-adaptereket tilos a DC-áramkör megszakítására használni.

  1. Az Y-adaptereket tilos az inverter közvetlen környezetében látható vagy szabadon hozzáférhető módon alkalmazni.
  2. A DC-áramkör megszakításához mindig áramtalanítani kell az invertert a jelen dokumentumban leírt módon Az inverter áramtalanítása).