Voorwaarden voor de DC-aansluiting


Eisen aan de PV-panelen per ingang:

  • Alle PV-panelen moeten van hetzelfde type zijn.

  • Alle PV-panelen moeten dezelfde oriëntatie en helling hebben.

  • Op de volgens de statistieken koudste dag mag de nullastspanning van de PV-generator nooit groter zijn dan de maximale ingangsspanning van de omvormer.

  • De maximale ingangsstroom per string moet worden aangehouden en mag niet hoger zijn dan de doorgangsstroom van de DC-connectoren Technische gegevens).

  • De grenswaarden voor de ingangsspanning en de ingangsstroom van de omvormer moeten worden aangehouden Technische gegevens).

  • De positieve aansluitkabels van de PV-panelen moeten voorzien zijn van de positieve DC-connectoren (voor informatie over het confectioneren van DC-connectoren zie installatiehandleiding van de DC-connectoren).

  • De negatieve aansluitkabels van de PV-panelen moeten voorzien zijn van de negatieve DC-connectoren (voor informatie over het confectioneren van DC-connectoren zie installatiehandleiding van de DC-connectoren).

Gebruik van Y-adapters voor parallelschakeling van strings

De Y-adapters mogen niet worden gebruikt om de DC-stroomkring te onderbreken.

  1. De Y-adapters mogen niet in de directe nabijheid van de omvormer zichtbaar of vrij toegankelijk zijn.
  2. Als u de DC-stroomkring wilt onderbreken, schakel dan de omvormer altijd spanningsvrij, zoals beschreven in dit document Omvormer spanningsvrij schakelen).