Zakres dostawy


Należy sprawdzić, czy dostarczone urządzenie jest kompletne i czy nie posiada widocznych zewnętrznych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub uszkodzenia urządzenia należy skontaktować się ze sprzedawcą produktu.

Do produktu mogą być dołączone inne elementy, które nie będą potrzebne do instalacji falownika.

489415692

Części wchodzące w zakres dostawy produktu

Pozycja

Liczba

Nazwa

A

1

Falownik

B

1

Rozłącznik izolacyjny DC

C

1

Uchwyt ścienny

D

1

Skrócona instrukcja, dodatek z ustawieniami fabrycznymi, instrukcja instalacji wtyków DC

E

6

Wtyk DC ujemny

F

6

Wtyk DC dodatni

G

12

Zaślepka uszczelniająca

H

1

Zapinka

I

1

Śruba z łbem walcowym M6x16

K

1

Podkładka sprężysta wachlarzowa M6

L

2

Śruba z łbem walcowym M5x20*

M

2

Podkładka sprężysta wachlarzowa M5*

P

1

Przepust kablowy AC

Q

1

Nakrętka zabezpieczająca

* Część zamienna do pokrywy obudowy