Varustaminen tyypin II ylijännitesuojalla


Ammattiehenkilöstö

Invertteri voi olla tehtaalta lähtiessään varustettu ylijännitesuojilla tai se voidaan varustaa niillä jälkeenpäin Lisävarusteet ja varaosat).

 1. VAARA

  Korkeat jännitteet aiheuttavat hengenvaaran

  1. Katkaise invertteristä jännite Invertterin tekeminen jännitteettömäksi).
  2. Odota 20 minuuttia ennen DC-suojakannen irrottamista, jotta jäljellä olevat jännitteet voivat purkautua.
  1377856908
 2. Irrota DC-suojakannen ruuvit kuusiokoloavaimella (avainkoko 3) ja nosta DC-suojakansi pois altapäin ja irrota.
 3. 1377857292
 4. Kytke uudet ylijännitesuojat niille tarkoitettuihin liitinpaikkoihin, kunnes ne kiinnittyvät paikalleen sivuilla olevilla lukitusnokilla. Näkölasin tulee olla tuolloin oikealla puolella.
 5. Aseta DC-suojakansi yläreunaa vasten, käännä alas ja ruuvaa kiinni (kiristysmomentti: 3,5 Nm).