Redukcja tłumienia sygnałów sterowania przesyłanych drogą radiową


Specjalista

Poprzez ustawienie odpowiednich parametrów można uniknąć tłumienia 3-fazowych częstotliwości sterowania radiowego w zakresie pomiędzy 1000 a 1100 Hz. Parametry wolno ustawiać pod warunkiem ich uzgodnienia z operatorem sieci przesyłowej.

Szczegółowy opis zmiany parametrów użytkowych znajduje się w innym rozdziale Zmiana parametrów użytkowych).

Warunek:

 • W falowniku musi być zainstalowane oprogramowanie sprzętowe w wersji 2.81.07.R lub w nowszej wersji.

Sposób postępowania:

 1. Ustawić następujące parametry:
 2. SMA Data/RS485

  Definicja

  Jednostka miary

  Zakres

  Wymagana nastawa

  RplDet-NBS-Gain

  Wykrywanie sterowania radiowego, wzmocnienie komunikacji wąskopasmowej

  V/A

  0 do -10

  -9

  RplDet-NBS-Damp

  Wykrywanie sterowania radiowego, tłumienie komunikacji wąskopasmowej

  p.u.

  -

  0,1

  RplDet-NBS-Hz

  Wykrywanie sterowania radiowego, częstotliwość komunikacji wąskopasmowej

  Hz

  1000 do 1100

  Musi zostać określona przez operatora sieci przesyłowej.