Hedef grup


Bu doküman uzman elektrikçiler ve son kullanıcılar içindir. Bu dokümanda bir uyarı sembolüyle ve "Uzman elektrikçi" tanımıyla işaretlenmiş olan faaliyetler, sadece uzman elektrikçiler tarafından gerçekleştirilebilir. Özel nitelik gerektirmeyen faaliyetler, özellikle işaretlenmemiştir ve son kullanıcılar tarafından da gerçekleştirilebilir. Uzman elektrikçiler şu niteliklere sahip olmalıdır:

  • Bir eviricinin çalışma şekli ve işletimi hakkında bilgi

  • Elektrikli cihaz ve sistemlerin kurulumu, onarımı ve kullanımı sırasında meydana gelebilecek tehlike ve risklerle ilgili eğitim alınmış olması

  • Elektrikli cihazların ve sistemlerin kurulumu ve işletime alınması konusunda mesleki öğrenim

  • İlgili kanun, standart ve yönergelerin bilinmesi

  • Bu dokümanın tüm güvenlik bilgileriyle birlikte bilinmesi ve dikkate alınması