Kohderyhmä


Tämä dokumentti on tarkoitettu ammattilaisille ja loppukäyttäjille. Tässä dokumentissa varoitussymbolilla ja merkillä "ammattilainen" merkittyjä tehtäviä saavat suorittaa vain ammattilaiset. Tehtäviä, jotka eivät edellytä mitään erityistä pätevyyttä, ei ole merkitty ja niitä saavat suorittaa myös loppukäyttäjät. Ammattihenkilöstön on täytettävä seuraavat kelpoisuusehdot:

  • Invertterien toimintatapojen ja käytön tuntemus

  • Koulutus sähkölaitteiden asentamiseen, korjaukseen ja käyttöön liittyviin vaaroihin ja riskeihin

  • Koulutus sähkölaitteiden ja laitteistojen asennukseen ja käyttöönottoon

  • Sovellettavien lakien, standardien ja määräyksien tuntemus

  • Tämän dokumentin ja kaikkien sen turvaohjeiden tuntemus ja noudattaminen