Doelgroep


Dit document is bedoeld voor vakmensen en eindgebruikers. De werkzaamheden die in dit document zijn aangeduid door een waarschuwingssymbool en de aanduiding "vakman" mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Werkzaamheden waarvoor geen bijzondere kwalificatie nodig is, zijn niet gekenmerkt en mogen ook door eindgebruikers worden uitgevoerd. De vakmensen moeten over de volgende kwalificaties beschikken:

  • kennis over het functioneren en het bedienen van een omvormer

  • geschoold in de omgang met de gevaren en risico’s bij het installeren, repareren en bedienen van elektrische apparaten en installaties

  • opgeleid voor de installatie en inbedrijfstelling van elektrische apparaten en installaties

  • kennis van de geldende wetgeving, normen en richtlijnen

  • kennis over en naleving van dit document, inclusief alle veiligheidsaanwijzingen