Aktualizacja oprogramowania sprzętowego


Specjalista

Jeśli dla falownika nie jest aktywowana automatyczna aktualizacja w produkcie komunikacyjnym (np. SMA Cluster Controller) lub na portalu Sunny Portal, aktualizację oprogramowania sprzętowego można wykonać ręcznie.

Konieczność zapewnienie wystarczającego napięcia DC do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Aktualizację należy wykonywać tylko w przypadku wystarczającego nasłonecznienia lub napięcia DC. Podczas aktualizacji falownik musi pracować w trybie oddawania energii do sieci.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego z wersji 2.99.99.R lub wcześniejszej na wersję 3.00.00.R lub nowszą tylko z zestawem danych krajowych „Inna norma”

Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego w wersji 2.99.99.R lub wcześniejszej na wersję 3.00.00.R lub nowszą, zestaw danych krajowych należy ustawić na wartość Inna norma. W przeciwnym razie aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie jest możliwa.

 1. Przed aktualizacją zestaw danych krajowych w falowniku należy ustawić za pomocą przełączników obrotowych lub produktu komunikacyjnego na wartość Inna norma Ustawianie zestawu danych krajowych).
 2. Po aktualizacji należy się upewnić, że oprogramowanie sprzętowe w falowniku jest w wersji 3.00.00.R lub nowszej i należy ustawić pożądany zestaw danych krajowych za pomocą przełączników lub produktu komunikacyjnego Ustawianie zestawu danych krajowych).

Warunki:

 • Dostępna jest karta SD z pamięcią o maks. pojemności 2 GB.

 • Karta SD jest sformatowana w formacie FAT32.

 • Na karcie SD jest utworzony katalog „Aktualizacja”.

 • Dostępny jest plik aktualizacyjny i jest on zapisany na karcie SD w katalogu „Aktualizacja”.

Sposób postępowania:

 1. NIEBEZPIECZEŃSTWO

  Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

  1. Odłączyć falownik spod napięcia i otworzyć dolną pokrywę obudowy Odłączanie falownika spod napięcia).
 2. Odkręcić śrubę mocującą podzespół komunikacyjny i lekko odchylić podzespół komunikacyjny do góry.
 3. Wsunąć do gniazda kartę SD z wyprofilowaną krawędzią skierowaną do dołu aż do zablokowania się.
 4. Przechylić do dołu podzespół komunikacyjny i dokręcić śrubę.
 5. Uruchomić falownik Uruchamianie falownika).
 6. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zostanie przeprowadzona podczas rozruchu. Gdy zostanie wyświetlony komunikat „Aktualizacja zakończona”, aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest zakończona. Komunikat jest wyświetlany przez 30 sekund. Następnie falownik wyświetla komunikaty związane z inicjalizacją.
 7. Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiodła się, należy wykonać ją ponownie.
 8. Sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego. W tym celu należy uruchomić interfejs użytkownika produktu komunikacyjnego lub wyświetlić portal Sunny Portal.
 9. Jeśli aktualizacja została wykonana, wyjąć kartę SD z falownika. W tym cel należy wykonać następujące czynności.
 10. NIEBEZPIECZEŃSTWO

  Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

  1. Odłączyć falownik spod napięcia i otworzyć dolną pokrywę obudowy Odłączanie falownika spod napięcia).
 11. Odkręcić śrubę mocującą podzespół komunikacyjny i lekko odchylić podzespół komunikacyjny do góry.
 12. Lekko przycisnąć i odblokować kartę SD.
 13. Karta SD wyskoczy z gniazda.
 14. Wyjąć kartę SD.
 15. Przechylić do dołu podzespół komunikacyjny i dokręcić śrubę.
 16. Uruchomić falownik Uruchamianie falownika).
 17. W stosownym przypadku zarejestrować na nowo falownik w produkcie komunikacyjnym (patrz instrukcja obsługi produktu komunikacyjnego).