Ürün yazılımın güncellenmesi


Uzman elektrikçi

İletişim ürününde (örn. SMA Cluster Controller) veya Sunny Portal'da evirici için otomatik güncelleme ayarlanmadığı takdirde, manuel ürün yazılımı güncellemesi yapma olanağınız bulunmaktadır.

Ürün yazılımı için yeterli doğru akım gereklidir

Güncellemeyi sadece yeterli güneş ışıması veya doğru akım mevcutsa gerçekleştirin. Güncelleme sırasında evirici besleme işletiminde olmalıdır.

≤ 2.99.99.R ürün yazılımı sürümünden ≥ 3.00.00.R ürün yazılımı sürümüne güncelleme sadece "Other standard" ülke veri seti ile mümkündür

≤ 2.99.99.R ürün yazılımı sürümünden ≥ 3.00.00.R ürün yazılımı sürümüne güncelleme yapmak için ülke veri seti Other standard olarak ayarlanmış olmalıdır. Aksi takdirde ürün yazılımı güncellemesi mümkün değil.

 1. Güncelleme öncesinde eviricinin ülke veri setini çevirmeli anahtarlar veya bir iletişim ürünü yardımıyla Other standard olarak ayarlayın Ülke veri setinin ayarlanması).
 2. Güncelleme sonrasında eviricinin ürün yazılımı sürümünün ≥ 3.00.00.R oldupğundan emin olun ve istene ülke veri setini çevirmeli anahtarlar veya bir iletişim ürünü yardımıyla ayarlayın Ülke veri setinin ayarlanması).

Ön koşullar:

 • Maksimum 2 GB disk alanlı SD kartı mevcut olmalı.

 • SD kartı FAT32 olarak biçimlendirilmelidir.

 • SD kartında "Update" dizini oluşturulmuş olmalıdır.

 • Update klasörü mevcut olmalı ve SD kartının üzerinde "Update" dizinine kaydedilmiş olmalıdır.

Yapılacaklar:

 1. TEHLİKE

  Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike

  1. Eviriciyi gerilimsiz hale getirin ve alt gövde kapağını açın Eviricinin gerilim kaynaklarından ayrılması).
 2. İletişim yapı grubu cıvatasını çözün ve iletişim yapı grubunu yukarı doğru açın.
 3. SD kartını, kesik tarafı aşağıda olacak şekilde, yerine oturana kadar takma yuvasına itin.
 4. İletişim yapı grubunu aşağı indirin ve cıvatayı sıkın.
 5. Eviriciyi devreye alın Eviricinin işletime alınması).
 6. Ürün yazılımı güncellemesi devreye alma sırasında uygulanıyor. "Update finished" mesajı görüntülendiğinde ürün yazılımı güncellemesi bitti. Bu mesaj 30 saniye süreyle gösterilir. Ardından evirici başlatma mesajlarını göstermektedir.
 7. Ürün yazılımı güncellemesi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmemişse ürün yazılımı güncellemesini yeniden yapın.
 8. Ürün yazılımı sürümünü kontrol edin. Bunun için haberleşme ürününün kullanıcı ara yüzünü veya Sunny Portal'ı açın.
 9. Güncelleme başarılı olduysa, SD kartını eviriciden çıkarın. Bunun için işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapın.
 10. TEHLİKE

  Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike

  1. Eviriciyi gerilimsiz hale getirin ve alt gövde kapağını açın Eviricinin gerilim kaynaklarından ayrılması).
 11. İletişim yapı grubu cıvatasını çözün ve iletişim yapı grubunu yukarı doğru açın.
 12. SD kartını hafifçe içeri bastırın ve serbest bırakın.
 13. SD kartı takma yuvasından dışarı çıkar.
 14. SD kartını alın.
 15. İletişim yapı grubunu aşağı indirin ve cıvatayı sıkın.
 16. Eviriciyi devreye alın Eviricinin işletime alınması).
 17. Gerekirse eviriciyi iletişim ürününde yeniden kaydedin (bkz. iletişim ürünün kılavuzu).