Firmware-update uitvoeren


Vakman

Wanneer voor de omvormer geen automatische update in het communicatieproduct (bijv. SMA Cluster Controller) of in Sunny Portal is ingesteld, heeft u de mogelijkheid een handmatige firmware-update uit te voeren.

Voldoende DC-spanning voor firmware-update nodig

Voer de update alleen uit als er genoeg instraling resp. DC-spanning beschikbaar is. Tijdens de update moet de omvormer zich in terugleverbedrijf bevinden.

Update van de firmwareversie van ≤ 2.99.99.R naar ≥ 3.00.00.R alleen met landspecifieke gegevensrecord "Andere Norm" mogelijk.

Om een firmware-update van ≤ 2.99.99.R naar ≥ 3.00.00.R uit te voeren, moet de landspecifieke gegevensrecord op Andere Norm zijn ingesteld. Anders is geen firmware-update mogelijk.

 1. Voor de update van de landspecifieke gegevensrecord de omvormer via de draaischakelaar of het communicatieproduct op Andere Norm instellen Landspecifieke gegevensrecord instellen).
 2. Na de update waarborgen, dat de firmwareversie van de omvormer ≥ 3.00.00.R is en de gewenste landspecifieke gegevensrecord via de draaischakelaar of via een communicatieproduct instellen Landspecifieke gegevensrecord instellen).

Voorwaarden:

 • Een SD-kaart met een geheugen van maximaal 2 GB moet aanwezig zijn.

 • De SD-kaart moet FAT32 zijn geformatteerd.

 • Op de SD-kaart met een map "Update" zijn aangemaakt.

 • Het update-bestand moet aanwezig zijn en in de map "Update" op de SD-kaart zijn opgeslagen.

Werkwijze:

 1. GEVAAR

  Levensgevaar door elektrische schok

  1. Schakel de omvormer spanningsvrij en open de onderste behuizingsdeksel Omvormer spanningsvrij schakelen).
 2. Schroef van de communicatiemodule losmaken en de communicatiemodule iets omhoog klappen.
 3. Steek de SD-kaart met de afgeschuinde hoek omlaag in de lezer tot hij vastklikt.
 4. Communicatiemodule naar beneden klappen en schroef aandraaien.
 5. Stel de omvormer in bedrijf De omvormer in bedrijf stellen).
 6. De firmware-update wordt tijdens de inbedrijfstelling uitgevoerd. Wanneer de melding "Update beëindigd" verschijnt, is de firmware-update afgerond. De melding wordt gedurende 30 seconden weergegeven. Vervolgens worden de initialisatiemeldingen op de omvormer weergegeven.
 7. Als de firmware-update is mislukt, voert u de update opnieuw uit.
 8. Firmwareversie controleren Daarvoor de gebruikersinterface van het communicatieproduct of de Sunny Portal oproepen.
 9. Wanneer de update succesvol was, de SD-kaart weer uit de omvormer verwijderen. Ga daarvoor als volgt te werk.
 10. GEVAAR

  Levensgevaar door elektrische schok

  1. Schakel de omvormer spanningsvrij en open de onderste behuizingsdeksel Omvormer spanningsvrij schakelen).
 11. Schroef van de communicatiemodule losmaken en de communicatiemodule iets omhoog klappen.
 12. Druk de SD-kaart licht in en laat los.
 13. De SD-kaart springt uit de steekplaats.
 14. Verwijder de SD-kaart.
 15. Communicatiemodule naar beneden klappen en schroef aandraaien.
 16. Stel de omvormer in bedrijf De omvormer in bedrijf stellen).
 17. Eventueel de omvormer opnieuw in het communicatieproduct registreren (zie handleiding van het communicatieproduct).