Laiteohjelmiston päivittäminen


Ammattiehenkilöstö

Ellei invertterin automaattista päivitystä ole aktivoitu kommunikaatiolaitteessa (esim. SMA Cluster Controller) tai Sunny Portalissa, voit päivittää ohjelmiston manuaalisesti seuraavalla tavalla.

Laiteohjelmiston päivitykseen tarvitaan riittävästi DC-jännitettä

Suorita päivitys vain, kun saatavilla on riittävästi säteilyä ja/tai DC-jännitettä. Invertterin täytyy olla päivityksen aikana syöttökäytössä.

Laiteohjelmistoversion ≤ 2.99.99.R päivitys versioon ≥ 3.00.00.R on mahdollista vain maakohtaisilla tiedoilla "Other standard" (Muu standardi)

Laiteohjelmiston päivittämiseksi versiosta ≤ 2.99.99.R versioon ≥ 3.00.00.R täytyy maakohtaisten tietojen asetuksena olla Other standard (Muu standardi). Muutoin laiteohjelmiston päivitys ei ole mahdollista.

 1. Valitse ennen invertterin maakohtaisten tietojen päivitystä kiertovalitsimen tai kommunikaatiolaitteen kautta Other standard (Muu standardi) Maakohtaisten tietojen asetus).
 2. Varmista päivityksen jälkeen, että invertterin laiteohjelmistoversio on ≥ 3.00.00.R ja aseta haluamasi maakohtaiset tiedot kiertovalitsimen tai kommunikaatiolaitteen kautta Maakohtaisten tietojen asetus).

Edellytykset:

 • Käytettävissä täytyy olla SD-kortti, jolla on enintään 2 GB tallennustilaa.

 • SD-kortin täytyy olla FAT32-alustettu.

 • SD-kortille täytyy olla luotuna hakemisto "Update" (Päivitys).

 • Päivitystiedoston täytyy olla käytettävissä ja tallennettuna SD-kortin hakemistoon "Update" (Päivitys).

Toimintaohjeet:

 1. VAARA

  Sähköisku voi olla hengenvaarallinen

  1. Katkaise invertteristä jännite ja avaa kotelon alakansi Invertterin tekeminen jännitteettömäksi).
 2. Irrota tiedonsiirtokomponentin ruuvi ja käännä kommunikaatiolaiteryhmää hieman ylöspäin.
 3. Työnnä SD-korttia kulma kallistettuna alaspäin korttipaikkaan, kunnes se kiinnittyy paikalleen.
 4. Käännä tiedonsiirtokomponentti alaspäin ja kiristä ruuvi.
 5. Ota invertteri käyttöön Invertterin käyttöönotto).
 6. Laiteohjelmiston päivitys tapahtuu käyttöönoton aikana. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun näyttöön tulee ilmoitus "Update completed" (Päivitys valmis). Ilmoitus näytetään 30 sekunnin ajan. Sen jälkeen invertteri näyttää alustusilmoituksensa.
 7. Jos laiteohjelmiston päivitys epäonnistuu, suorita päivitys uudelleen.
 8. Tarkista laiteohjelmistoversio. Avaa sitä varten kommunikaatiolaitteen käyttöliittymä tai Sunny Portal.
 9. Jos päivitys onnistui, poista SD-kortti jälleen invertteristä. Toimi seuraavan kuvauksen mukaisesti.
 10. VAARA

  Sähköisku voi olla hengenvaarallinen

  1. Katkaise invertteristä jännite ja avaa kotelon alakansi Invertterin tekeminen jännitteettömäksi).
 11. Irrota tiedonsiirtomoduulin ruuvi ja käännä kommunikaatiolaiteryhmää hieman ylöspäin.
 12. Paina SD-korttia hieman sisään ja päästä irti.
 13. SD-kortti hypähtää ulos korttipaikasta.
 14. Poista SD-kortti.
 15. Käännä tiedonsiirtomoduulia alas ja kiristä ruuvi.
 16. Ota invertteri käyttöön Invertterin käyttöönotto).
 17. Käsittele invertteri tarvittaessa uudelleen kommunikaatiolaitteessa (katso kommunikaatiolaitteen ohje).