Podłączanie nadajnika sygnału do wejścia cyfrowego


Sygnały cyfrowe udostępniania mocy czynnej można transmitować do gniazda X3. Jako cyfrowy nadajnik sygnału można stosować odbiornik sterowania częstotliwością akustyczną lub zdalne urządzenie sterujące.

  • Cyfrowy nadajnik sygnału z maksymalnie 4 stykami bezpotencjałowymi

  • Przewód przyłączeniowy

Warunki:

  • Nadajnik sygnału musi spełniać warunki techniczne wymagane w celu podłączenia na wejście cyfrowe Dane techniczne).

  • Przyłączone źródło sygnału cyfrowego jest w bezpieczny sposób odseparowane od potencjału sieci. Do przyłączania źródła sygnału cyfrowego wykorzystuje się zestyk bezpotencjałowy lub zewnętrzny zestyk bezpotencjałowy.

  • Kabel przyłączeniowy należy przygotować do podłączenia do wielobiegunowej listwy zaciskowej Przygotowanie przewodów przyłączeniowych).

Zestawienie:

3254006028

Przyporządkowanie styków

Styk

Obłożenie styków

Objaśnienie

1

DI1

Wejście cyfrowe

2

DI2

Wejście cyfrowe

3

DI3

Wejście cyfrowe

4

DI4

Wejście cyfrowe

5

DI5

Szybkie zatrzymanie*

6

24 V

Wyjście zasilania

* Przy użyciu funkcji szybkiego zatrzymania można przełączyć falowniki w zależności od ustawionego trybu pracy falowników na odłączenie od publicznej sieci elektromagnetycznej lub tryb gotowości. Dalsze informacje dotyczące produktów SMA z funkcją szybkiego zatrzymania patrz instrukcja produktów SMA.

Schemat ideowy połączeń:

6825886476

Podłączenie odbiornika sterowania częstotliwością akustyczną

  1. Podłącz przewód przyłączeniowy do cyfrowego nadajnika sygnału (patrz instrukcja producenta).
  2. Podłącz przewód przyłączeniowy do dołączonej wtyczki 6‑biegunowej. W tym celu odblokować potrzebne zaciski przy użyciu stosownego narzędzia i włożyć żyły do zacisków.
  3. Podłącz 6-biegunową wtyczkę do złącza X3. Przestrzegaj przy tym obłożenia styków.
  4. Zapisz przyporządkowanie styków.