Zakres dostawy


Należy sprawdzić, czy dostarczone urządzenie jest kompletne i czy nie posiada widocznych zewnętrznych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub uszkodzenia urządzenia należy skontaktować się ze sprzedawcą produktu.

2886164236

Części wchodzące w zakres dostawy produktu

Pozycja

Szt.

Nazwa

A

1

SMA Data Manager

B

1

2-biegunowa wtyczka

C

1

6-biegunowa wtyczka

D

1

6-biegunowa wtyczka

E

4

Kołek rozporowy

F

4

Wkręty

G

1

Skrócona instrukcja

H

2

Naklejka z adresem internetowym, kluczem do rejestracji produktu (RID) oraz numerem identyfikacyjnym (PIC) do rejestracji produktu na Sunny Portal powered by ennexOS