Uruchamianie produktu


Po połączeniu produktu z siecią lokalną otwiera się strona logowania do interfejsu użytkownika.

5657006348

Strona logowania do interfejsu użytkownika

Warunki:

 • Wszystkie urządzenia w sieci lokalnej muszą być uruchomione i połączone z produktem za pośrednictwem routera.

 • Powinno być zapewnione aktywne połączenie z Internetem.

 • W sieci lokalnej lub za pośrednictwem Internetu musi być dostępny serwer NTP. W przypadku braku serwera NTP jako czas systemowy można zastosować czas ustawiony w przeglądarce internetowej.

Ponowne uruchomienie w przypadku różnic w czasie systemowym

W sieci lokalnej lub za pośrednictwem Internetu musi być dostępny serwer NTP. W przypadku braku serwera NTP jako czas systemowy zostanie zastosowany czas ustawiony w przeglądarce internetowej. Jeżeli różnica między czasem w przeglądarce internetowej a czasem systemowym przekroczy 1 minutę, nastąpi synchronizacja czasu i ponowne uruchomienie produktu.

Konfiguracja ustawień sieciowych

 1. Aby skonfigurować ustawienia sieciowe, wybierz Zmiana konfiguracji sieci. Należy zwrócić przy tym uwagę, że automatyczna konfiguracja sieci została ustawiona fabrycznie za pośrednictwem serwera DHCP i jest zalecana przez SMA Solar Technology AG.
  • Jeżeli zachodzi potrzeba ręcznego skonfigurowania ustawień sieciowych, wybierz [Nie].

  • Dokonaj ustawień sieciowych i potwierdź, naciskając [Zapisz].

Uruchomienie asystenta instalacji

 1. Na stronie logowania do interfejsu użytkownika wybierz [Dalej].
 2. Utwórz konto administratora i wybierz [Dalej]. Należy zwrócić przy tym uwagę, że na każdym module Data Manager można utworzyć tylko 1 konto użytkownika z uprawnieniami administratora.
 3. Otworzy się asystent instalacji.
 4. Postępować zgodnie z wyszczególnionymi poleceniami asystenta instalacji i dokonać odpowiednich ustawień:
  • rejestracji urządzenia

  • Konfiguracja modułu nadrzędnego i podrzędnego

  • Konfiguracja licznika

  • Usługa sieciowa

 5. Pomyślne uruchomienie zostaje potwierdzone komunikatem.