Grupy i uprawnienia użytkowników


Na każdym produkcie można utworzyć za pośrednictwem interfejsu użytkownika 1 konto użytkownika z uprawnieniem administratora. Administrator może dodawać na portalu Sunny Portal kolejnych użytkowników instalacji. W ten sposób użytkownicy uzyskują dostęp do swojej instalacji zarejestrowanej na portalu Sunny Portal oraz lokalny dostęp do interfejsu użytkownika produktu. Na portalu Sunny Portal można przyporządkowywać użytkowników do różnych grup użytkowników. Grupy użytkowników różnią się uprawnieniami w zakresie swojej instalacji zarejestrowanej na portalu Sunny Portal. Występują następujące grupy użytkowników:

  • Administrator

  • Instalator

  • Użytkownik

Zakres funkcji może zmienić się wskutek aktualizacji oraz pozyskania dodatkowych aplikacji.

Uprawnienia

Grupa użytkowników

Administrator

Instalator

Użytkownik

Wyświetlanie narzędzia analitycznego*

Wyświetlanie właściwości instalacji

Konfiguracja właściwości instalacji*

Tworzenie i konfiguracja grup instalacji*

Wyświetlanie monitorowania instalacji

Konfiguracja monitorowania instalacji*

Wyświetlanie konfiguracji monitorowania instalacji*

Wyświetlanie uprawnień użytkownika*

Konfiguracja uprawnień użytkownika*

Konfiguracja powiadomień*

Wyświetlanie konfiguracji powiadomień*

Wyświetlanie widżetu CO2

Eksport danych i parametrów

Ustawianie częstotliwości udostępniania danych*

  • 5-minutowy cykl

  • 15-minutowy cykl

  • 1 raz dziennie

Wyświetlanie bilansu energii*

Wyświetlanie widżetu bilansu energii*

Wyświetlanie energii i mocy

Wyświetlanie monitorowania zdarzeń

Wyświetlanie widżetu uzysku

Ręczne wprowadzanie danych urządzeń (np. liczników gazowych)*

Zmiana właściwości urządzeń

Dodawanie urządzeń do instalacji

Wyświetlanie widżetu usług sieciowych

Import parametrów

Konfiguracja wartości parametrów

Wyświetlanie widżetu współczynnika efektywności

Aktywacja dostępu dla serwisu

Konfiguracja SMA Smart Connected*

Wyświetlanie widżetu statusu

Tworzenie i konfiguracja instalacji składowych

Wyświetlanie widżetu pogody

* Funkcja dostępna na portalu Sunny Portal