Nawiązanie bezpośredniego połączenia poprzez WLAN


Warunki:

 • Dostępne jest urządzenie końcowe (np. komputer lub tablet).

 • W urządzeniu końcowym zainstalowana jest jedna z następujących przeglądarek internetowych w najnowszej wersji: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer lub Safari.

 • W przeglądarce internetowej jest włączona obsługa protokołu JavaScript.

SSID, adres IP i hasło dostępu do sieci WLAN

 1. SSID produktu w sieci WLAN: SMA[numer seryjny] (np. SMA0123456789)
 2. Indywidualne hasło dostępu urządzenia do sieci WLAN: patrz WPA2-PSK na tabliczce znamionowej lub załączonej naklejce
 3. Standardowy adres IP produktu do bezpośredniego połączenia za pomocą sieci WLAN poza siecią lokalną: 192.168.12.3

Sposób postępowania może różnić się w zależności urządzenia końcowego. Jeśli opisany sposób postępowania nie dotyczy posiadanego urządzenia końcowego, należy nawiązać bezpośrednie połączenie poprzez sieć WLAN, postępując zgodnie instrukcją obsługi posiadanego urządzenia końcowego.

Dostępne są 2 możliwości połączenia danego urządzenia końcowego z modułem Data Manager za pośrednictwem WLAN:

 • Przez wprowadzenie do urządzenia końcowego danych WLAN z tabliczki znamionowej lub załączonej naklejki

 • Przez zeskanowanie przy użyciu urządzenia końcowego kodu QR na załączonej naklejce

Bezpośrednie połączenie przez wpisanie danych WLAN

Sposób postępowania:

 1. Aktywować punkt dostępu WLAN modułu Data Manager. W tym celu 2-krotnie kolejno po sobie stuknąć w moduł Data Manager.
 2. Dioda LED COM pulsuje naprzemiennie w kolorze pomarańczowym i zielonym przez ok. 5 sekund. Punkt dostępu WLAN pozostanie aktywny przez ok. 30 minut. Po upływie tego czasu nastąpi automatyczna dezaktywacja punktu dostępu WLAN.
 3. Za pomocą urządzenia końcowego wyszukać dostępne sieci WLAN.
 4. Na liście wyszukanych sieci WLAN wybrać numer SSID modułu Data Manager SMA[numer seryjny].
 5. Wpisać hasło WLAN (WPA2-PSK).
 6. Otworzyć przeglądarkę internetową w urządzeniu końcowym, na pasku adresu w przeglądarce wpisać standardowy adres IP 192.168.12.3 i nacisnąć przycisk Enter.
 • Otwiera się strona logowania do interfejsu użytkownika.

Połączenie bezpośrednie przez zeskanowanie kodu QR

Warunek:

 • Na urządzeniu końcowym musi być obecny skaner kodów QR lub należy udostępnić odpowiednią funkcję aparatu.

Sposób postępowania:

 1. Aktywować punkt dostępu WLAN modułu Data Manager. W tym celu 2-krotnie kolejno po sobie stuknąć w moduł Data Manager.
 2. Dioda LED COM pulsuje naprzemiennie w kolorze pomarańczowym i zielonym przez ok. 5 sekund. Punkt dostępu WLAN pozostanie aktywny przez ok. 30 minut. Po upływie tego czasu nastąpi automatyczna dezaktywacja punktu dostępu WLAN.
 3. Przy użyciu urządzenia końcowego zeskanować QR Code na dołączonej naklejce.
 4. Na danym urządzeniu końcowym potwierdzić połączenie z punktem dostępu WLAN modułu Data Manager. Przy tym konieczna może okazać się dezaktywacja mobilnego połączenia danych na urządzeniu końcowym.
 5. Otworzyć przeglądarkę internetową w urządzeniu końcowym, na pasku adresu w przeglądarce wpisać standardowy adres IP 192.168.12.3 i nacisnąć przycisk Enter. Można również otworzyć bezpośrednio interfejs użytkownika, skanując urządzeniem prawy QR Code z dołączonej naklejki.
 • Otwiera się strona logowania do interfejsu użytkownika.