Widok obszaru przyłączy


3165018892

Widok obszaru przyłączy

Złącze

Objaśnienie

X1

Gniazdo do podłączania zasilania

X2

Gniazdo do podłączania urządzeń RS485

X3

Gniazdo do podłączania sygnałów cyfrowych

X4

Gniazdo sieciowe z diodami LED stanu do podłączania do sieci SMA Speedwire

X5

Gniazdo sieciowe z diodami LED stanu do podłączania do sieci SMA Speedwire