Wyłączenie produktu z eksploatacji


OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

W przyłączu do publicznej sieci elektroenergetycznej występują niebezpieczne dla życia napięcia.

 1. Przyłącze należy oddzielić od publicznej sieci elektroenergetycznej za pomocą urządzenia rozłączającego (np. wyłącznika).
 1. 2‑biegunową wtyczkę zasilacza wyciągnąć z gniazda X1 Data Manager.
 2. Odblokować wtyczkę RJ45 kabla sieciowego i wyciągnąć ją z gniazda sieciowego X4 lub X5 Data Manager.
 3. 6‑biegunową wtyczkę wyciągnąć z gniazda X3 Data Manager.
 4. Zdemontować Data Manager:
  • 3192358028
  • W przypadku montażu Data Manager na szynie montażowej należy zdjąć go z szyny. W tym celu dolną krawędź Data Manager przechylić do przodu i zdjąć Data Manager do góry z szyny montażowej.

  • W przypadku montażu na ścianie wykręcić śruby z mocowań i zdjąć Data Manager.

 5. W przypadku utylizacji Data Manager należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.