Utworzenie i import pliku z kopią zapasową


Po uruchomieniu produktu i wszystkich urządzeń i optymalnym skonfigurowaniu instalacji firma SMA Solar Technology AG zaleca sporządzenie pliku z kopią zapasową. W przypadku wymiany posiadanego produktu na inny lub przywrócenia w nim ustawień fabrycznych plik z kopią zapasową umożliwia transfer informacji o konfiguracji. Plik z kopią zapasową zawiera następujące konfiguracje instalacji i posiadanego produktu:

 • Usługi sieciowe

 • FTP

 • Sieć

 • Czujniki

 • Wejścia analogowe i cyfrowe

 • Wyjścia analogowe i cyfrowe

 • Liczniki

 • Ustawienia portalu Sunny Portal

 • Zdefiniowane przez użytkownika profile Modbus

 • Hasło dostępu do instalacji

 • Dane dostępu do interfejsu użytkownika

 • Lista podłączonych urządzeń.

Należy mieć na uwadze, że następujące informacje nie są zawarte w pliku z kopią zapasową:

 • Powiadomienia

 • Historyczne wartości energii i mocy

 • Parametry poszczególnych falowników.

Utworzenie pliku z kopią zapasową

Sposób postępowania:

 1. Zaloguj się w interfejsie użytkownika modułu Data Manager.
 2. Wybierz moduł Data Manager.
 3. W menu Konfiguracja wybierz punkt menu Aktualizacja i kopia zapasowa.
 4. Kliknij przycisk ekranowy [Wykonaj kopię zapasową].
 5. Wprowadź hasło do szyfrowania pliku z kopią zapasową i kliknij przycisk [Utwórz i pobierz plik zapasowy], aby potwierdzić wykonanie czynności. Należy przy tym pamiętać, że hasło będzie potrzebne do późniejszego importu pliku z kopią zapasową.
 6. Zostanie pobrany plik Ibd ze wszystkimi ustawieniami parametrów.

Import pliku z kopią zapasową

Plik z kopią zapasową jest importowany przy uruchomieniu nowego lub zresetowanego produktu. Po połączeniu produktu z siecią lokalną otwiera się strona logowania do interfejsu użytkownika.

Warunki:

 • Dostępny jest nowy lub zresetowany produkt.

 • Dostępne są plik z kopią zapasową i odpowiednie hasło.

 • W przypadku używania pliku z kopią zapasową w zresetowanym produkcie nie wolno zmieniać nazwy pliku.

Sposób postępowania:

 1. Na stronie logowania do interfejsu użytkownika kliknij przycisk [Rozpocznij procedurę przywracania konfiguracji].
 2. Otworzy się asystent instalacji.
 3. Postępuj zgodnie z poleceniami asystenta instalacji i w odpowiednim miejscu wybierz zapisany wcześniej plik Ibd. Pamiętaj o wprowadzeniu prawidłowego hasła dostępu do pliku z kopią zapasową.
 4. Kliknij przycisk [Załaduj plik z kopią zapasową], aby potwierdzić wykonanie czynności.
 5. Plik Ibd ze wszystkimi ustawieniami parametrów zostanie przesłany do produktu. Produkt uruchamia się ponownie w sposób automatyczny. Ten proces może potrwać kilka minut.