Szyfrowanie Speedwire komunikacji z instalacją


Szyfrowanie Speedwire umożliwia szyfrowanie komunikacji w instalacji pomiędzy wszystkimi kompatybilnymi urządzeniami Speedwire. Aby móc korzystać w instalacji z szyfrowania Speedwire, wszystkie podłączone urządzenia Speedwire z wyjątkiem licznika SMA Energy Meter muszą obsługiwać funkcję SMA Speedwire Encrypted Communication.

Szyfrowanie Speedwire do instalacji z 1 modułem Data Manager

W instalacjach z więcej niż 1 modułem Data Manager może dochodzić do kolizji w szyfrowaniu instalacji.

  1. Aktywować szyfrowanie Speedwire tylko w instalacjach z 1 modułem Data Manager.

Warunki:

  • Wszystkie urządzenia w sieci lokalnej muszą być uruchomione i połączone z produktem za pośrednictwem routera.

  • Wszystkie urządzenia muszą obsługiwać szyfrowanie Speedwire.

Sposób postępowania:

  1. Zaloguj się w interfejsie użytkownika modułu Data Manager.
  2. W menu Konfiguracja wybierz punkt menu Zarządzanie urządzeniami.
  3. Wybierz przycisk .
  4. Wybierz Urządzenia SMA Speedwire i potwierdź, naciskając [Dalej].
  5. Wszystkie urządzenia SMA Speedwire w instalacji zostają wyszukane i wyświetlają się.
  6. Aktywuj szyfrowanie SMA Speedwire i wybierz [Dalej].
  7. Przypisz nowe hasło dostępu do instalacji i wybierz [Zapisz].