Podłączanie urządzeń RS485


Produkt jest przystosowany do komunikacji z urządzeniami RS485 za pośrednictwem Modbus RTU.

W produkcie bajty są ustawione zgodnie z poniższym i należy je w razie potrzeby dostosować do urządzenia RS485.

Układ:

8 bitów danych

1 bit stopu

brak parzystości

Wymagania dotyczące przewodów:

Długość i jakość przewodu mają wpływ na jakość sygnału. Należy przestrzegać następujących wymagań wobec przewodów.

 • Minimalna liczba par żył i minimalne pole przekroju poprzecznego żyły: 2 x 2 x 0,22 mm² (2 x 2 x 24 AWG)

 • Maksymalna długość przewodu w całej magistrali RS485: 1200 m (3937 ft)

 • Przewody skręcone parami (Twisted Pair)

 • Ekranowanie: tak

 • Przy zastosowaniach zewnętrznych przewód musi być odporny na działanie promieniowania UV.

Przyporządkowanie styków we wtyczce:

Wtyczka

Pozycja

Obłożenie styku

1

Data+ (D+)

2

Rezerwa

3

Masa (GND)

4

Data- (D-)

5

Zakończenie przewodu (opcja)

6

Zakończenie przewodu (opcja)

Warunki:

 • We wszystkich urządzeniach RS485 należy ustawić taką samą prędkość transmisji (1200 bd, 9600 bd lub 19200 bd).

Sposób postępowania:

 1. Usuń izolację zewnętrzną z kabla komunikacyjnego RS485 po stronie produktu 40 mm.
 2. Skróć ekran aż do powłoki kabla.
 3. Niepotrzebne żyły skróć aż do powłoki kabla.
 4. Usuń izolację żył na odcinku 6 mm.
 5. 2255455116
 6. Odblokuj wejścia przewodów dołączonej wtyczki 6-biegunowej.
 7. 2083297804
 8. Podłączyć przewody kabla komunikacyjnego RS485 do dołączonej wtyczki 6-biegunowej. W tym celu wetknij żyły w wejścia przewodów i zablokuj wejścia przewodów. Przestrzegaj przy tym przyporządkowania styków wtyczki.
 9. 2097662476
 10. Jeżeli produkt znajduje się na końcu magistrali RS485, ustawić połączenie mostkowe jako zakończenie przewodu między stykiem 5 a stykiem 6 wtyczki 6-biegunowej.
 11. 6213362444
 12. Podłączyć wtyczkę 6-biegunową do gniazda X2 produktu.