Podłączenie do napięcia zasilającego


OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

Przy wykonywaniu prac przy obwodzie zasilania należy mieć na uwadze, iż w razie usterki na produkcie mogą występować niebezpieczne napięcia. Skutkiem tego może być utrata życia lub odniesienie poważnych obrażeń ciała.

 1. W przypadku zasilaczy ze stałym przyłączem elektrycznym poza zasilaczem należy zamontować urządzenie rozłączające (np. wyłącznik nadmiarowo-prądowy).
 2. W przypadku zasilaczy z wtyczką należy zapewnić, aby gniazdo do podłączenia zasilacza znajdowało się w jego pobliżu.
 3. Należy zapewnić łatwy dostęp w każdej chwili do urządzenia rozłączającego i gniazda do podłączenia zasilacza.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu przez wodę kondensacyjną

Przy przenoszeniu produktu z zimnego do ciepłego miejsca może się w nim pojawić woda kondensacyjna. Może to doprowadzić do uszkodzenia produktu lub mieć negatywny wpływ na jego działanie.

 1. Przy dużych różnicach temperatury należy poczekać z podłączeniem produktu do zasilania, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową.
 2. Zadbać o to, aby produkt był suchy.

Dodatkowe niezbędne materiały (nie są załączone do urządzenia):

 • 1 zasilacz

 • 1 przewód przyłączeniowy AC

 • 1 przewód przyłączeniowy do podłączenia zasilacza do produktu

Wymagania dotyczące zasilacza:

 • Prąd zwarciowy: < 8 A

 • Nominalna moc wyjściowa: 5 W

 • Napięcie wyjściowe DC: od 10 V do 30 V

 • Spełnienie wymogów dotyczących źródeł energii o ograniczonej mocy wg normy IEC 60950.

Wymogi dotyczące kabla przyłączeniowego do podłączenia zasilacza do modułu Data Manager:

 • Przekrój żył: 0,2 mm² do 1,5 mm² (32 AWG do 16 AWG)

 • Przewód musi składać się co najmniej z 2 żył

 • Maks. długość kabla: 3 m (9,8 ft).

Przyporządkowanie styków we wtyczce:

Wtyk

Pozycja

Obłożenie styku

1

Napięcie wejściowe od 10 do 30 V DC

2

Masa (GND)

Sposób postępowania:

 1. Złóż zasilacz (patrz instrukcja producenta produktu).
 2. Podłącz do zasilacza przewód przyłączeniowy (patrz instrukcja producenta produktu). Zapisz przy tym oznaczenia kolorystyczne żył i skróć niepotrzebne żyły aż do powłoki przewodu.
 3. 2264980620
 4. Odblokuj wejścia przewodów dołączonej do produktu 2-biegunowej wtyczki.
 5. 2264981004
 6. Podłącz kabel przyłączeniowy do dołączonej do produktu 2‑biegunowej wtyczki. W tym celu wetknij żyły w wejścia przewodów i zablokuj wejścia przewodów. Przestrzegaj przy tym przyporządkowania styków wtyczki.
 7. Niepotrzebne żyły skróć aż do powłoki kabla.
 8. Podłącz 2-biegunową wtyczkę do gniazda X1 w produkcie.
 9. Podłącz do zasilacza przewód przyłączeniowy AC (patrz instrukcja producenta produktu).
 10. OSTRZEŻENIE

  Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

  W przyłączu do publicznej sieci elektroenergetycznej występują niebezpieczne dla życia napięcia.

  1. Przyłącze należy odłączyć spod napięcia i zapewnić w nim stan beznapięciowy.
 11. Drugi koniec kabla przyłączeniowego AC podłącz do zasilania.
 12. Podłącz przyłącze do publicznej sieci elektroenergetycznej.