Konfiguracja instalacji z większą liczbą modułów Data Manager


Z instalacją można zintegrować większą liczbę modułów Data Manager. Przy tym dostępne są 3 możliwości korzystania z modułu Data Manager:

  • Autonomiczny moduł nadrzędny

  • Priorytetowy moduł nadrzędny

  • Moduł podrzędny

W instalacjach z modułem nadrzędnym i modułami podrzędnymi należy w pierwszej kolejności uruchomić wszystkie moduły podrzędne, aby dodać je podczas uruchamiania modułu nadrzędnego. Aby w późniejszym terminie korzystać z autonomicznego modułu nadrzędnego lub priorytetowego modułu nadrzędnego jako modułu podrzędnego, należy przywrócić ustawienia fabryczne produktu.

Autonomiczny moduł nadrzędny

Jeżeli chcesz używać modułu Data Manager jako urządzenia autonomicznego bez kolejnych podrzędnych modułów Data Manager w celu sterowania instalacją lub jej regulacji, wybierz w asystencie instalacji opcję Autonomiczny moduł nadrzędny (zalecany).

Priorytetowy moduł nadrzędny

Jeżeli chcesz używać modułu Data Manager jako urządzenia nadrzędnego do sterowania instalacją lub jej regulacji z kolejnymi podrzędnymi modułami Data Manager, wybierz w asystencie instalacji opcję Priorytetowy moduł nadrzędny. W przypadku tej opcji nadrzędny moduł Data Manager przekazuje sygnały sterowania lub sygnały regulacji do podrzędnych modułów Data Manager za pośrednictwem Modbus. W tym celu podrzędne moduły Data Manager można włączyć jako urządzenia Modbus w instalacji nadrzędnego modułu Data Manager. Liczniki w punkcie przyłączenia do sieci muszą być podłączone do nadrzędnego modułu Data Manager.

Moduł podrzędny

Jeżeli chcesz używać modułu Data Manager jako urządzenia podrzędnego, wybierz w asystencie instalacji opcję Moduł podrzędny. W przypadku tej opcji podrzędny moduł Data Manager odbiera sygnały sterowania lub sygnały regulacji urządzenia nadrzędnego i przekazuje je dalej jako sygnały sterowania do podłączonych urządzeń. W instalacjach z nadrzędnym modułem Data Manager jako modułem nadrzędnym należy najpierw uruchomić wszystkie moduły podrzędne, aby móc je odłączyć w instalacji nadrzędnego modułu Data Manager. Przy tym dla podrzędnego modułu Data Manager wybrać tryb pracy Sterowanie oraz nadajnik sygnału Modbus.