Opis produktu


2901893772

Konstrukcja produktu

Pozycja

Nazwa

A

Wysuwane zawieszki do montażu na ścianie

B

Gniazdo do podłączania urządzeń RS485

C

Gniazdo do podłączania sygnałów cyfrowych

D

Gniazda sieciowe z diodami LED stanu do podłączania do sieci

E

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa umożliwia jednoznaczną identyfikację produktu. Dane zawarte na tabliczce znamionowej są ważne dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji produktu oraz potrzebne podczas kontaktowania się z infolinią serwisową firmy SMA. Na tabliczce znamionowej podane są następujące informacje:

  • Typ urządzenia (Type)

  • Numer seryjny (Serial number)

  • Data produkcji (Date of manufacture)

  • Parametry urządzenia

  • Klucz do rejestracji (RID)

  • Numer identyfikacyjny (PIC)

F

Dioda LED COM

Dioda LED COM sygnalizuje razem z diodą LED systemu stan pracy produktu Diody LED).

G

Dioda LED systemu

Dioda LED systemu sygnalizuje razem z diodą LED COM stan pracy systemu Diody LED).

H

Przycisk funkcyjny

I

Gniazda USB 2.0 do ręcznych aktualizacji

J

Gniazdo do podłączenia zasilania