Symbole na produkcie


Symbol

Objaśnienie

USB

Przycisk funkcyjny

Dioda LED systemu

Ethernet

Oznakowanie WEEE

Produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, lecz należy go utylizować zgodnie z obowiązującymi w miejscu montażu przepisami dotyczącymi utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Produkt jest przeznaczony do montażu wewnątrz budynków.

Oznakowanie CE

Produkt spełnia wymogi stosownych dyrektyw Unii Europejskiej.

Oznakowanie RoHS

Produkt spełnia wymogi stosownych dyrektyw Unii Europejskiej.

Oznakowanie FCC

Produkt spełnia wymogi stosownych norm FCC.

RCM (Regulatory Compliance Mark)

Produkt spełnia wymogi stosownych australijskich norm.

Produkt posiada moduł do komunikacji radiowej, który posiada homologację wykonaną zgodnie z przepisami technicznym i wytycznymi dotyczącymi komunikacji za pomocą fal radiowych.

ICASA

Produkt spełnia wymogi południowoafrykańskiej normy telekomunikacyjnej.

ANATEL

Produkt spełnia wymogi brazylijskiej normy telekomunikacyjnej.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Produkt spełnia marokańskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych.