Aktualizacja oprogramowania sprzętowego produktu


Dostępne są 2 możliwości aktualizacji oprogramowania sprzętowego produktu:

 • Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego (zalecana)

 • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego na produkcie przy użyciu karty pamięci USB

Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego (zalecana)

 • Aktywować automatyczną aktualizację oprogramowania sprzętowego podczas rozruchu poprzez interfejs użytkownika. Po aktywowaniu automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego produkt samodzielnie wyszukuje i instaluje nowe wersje oprogramowania sprzętowego, o ile dostępne jest aktywne połączenie internetowe. Przy tym aktualizacja dostępnego oprogramowania sprzętowego może potrwać nawet 24 godziny, ponieważ produkt wyszukuje aktualniejszego oprogramowania sprzętowego tylko 1-krotnie w ciągu 24 godzin.

 • W późniejszym czasie automatyczną aktualizację oprogramowania sprzętowego można aktywować w parametrach sprzętowych produktu. W tym celu w menu Konfiguracja wybrać punkt Parametry i dla parametru Automatyczne aktualizacje włączone wybrać wartość Tak.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego na produkcie przy użyciu karty pamięci USB

Warunki:

 • Posiadanie 1 karty pamięci USB o pojemności maksymalnej 32 GB sformatowanej w systemie FAT32.

 • Karta pamięci USB w wersji 2.0 lub nowszej

 • Produkt musi być uruchomiony.

Sposób postępowania:

 1. Utworzyć na karcie pamięci USB katalog o nazwie update.
 2. Zapisać plik aktualizacyjny z właściwym oprogramowaniem sprzętowym w katalogu update na karcie pamięci USB. Plik aktualizacyjny jest dostępny wyłącznie za pośrednictwem serwisu Kontakt).
 3. Zmienić nazwę pliku aktualizacyjnego na update.upd.
 4. Włożyć kartę pamięci USB do gniazda USB produktu.
 5. Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego dioda LED systemu pulsuje na pomarańczowo, a dioda LED COM pulsuje na zielono. Ten proces może potrwać kilka minut.
 6. Jeżeli pobranie nowej aktualizacji oprogramowania sprzętowego przebiegło pomyślnie, dioda LED systemu świeci się na zielono, a dioda LED COM pulsuje na zielono. Ten proces może potrwać kilka sekund.
 7. Produkt uruchamia się ponownie w sposób automatyczny. Podczas ponownego uruchamiania dioda LED systemu oraz dioda LED COM świecą się na pomarańczowo. Proces uruchamiania może trwać do 5 minut.
 8. Jeżeli aktualizacja oprogramowania sprzętowego przebiegła pomyślnie, dioda LED systemu świeci się ciągle na zielono, a dioda LED COM pulsuje na zielono. Jeżeli dioda LED systemu nie świeci się ciągle na zielono, a dioda LED COM nie pulsuje na zielono, należy ponownie przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego.
 9. Jeżeli aktualizacja oprogramowania sprzętowego przebiegła pomyślnie, należy wyjąć kartę pamięci USB z gniazda USB produktu.