Sunny Portal


Sunny Portal jest portalem internetowym służącym do monitorowania urządzeń oraz wizualizacji parametrów instalacji.

Sunny Portal służy jako interfejs do rozszerzonej konfiguracji produktu, instalacji składowych, instalacji, grup instalacji oraz całego portfolio instalacji. Sunny Portal monitoruje i analizuje instalację oraz jej komponenty na wszystkich poziomach.

Sunny Portal występuje w dwóch generacjach, klasycznym Sunny Portal (https://www.sunnyportal.com) oraz nowo zaprojektowanym Sunny Portal powered by ennexOS (https://ennexOS.sunnyportal.com). Oba systemy różnią się pod względem obsługiwanych funkcji. Przy użyciu istniejącego konta użytkownika można zalogować się w obu portalach, w oprogramowaniu do projektowania instalacji SMA Sunny Design oraz w aplikacji SMA 360°.