Konfiguracja mocy biernej w zależności od napięcia sieciowego


Przy użyciu modułu Data Manager można w swojej instalacji uzyskać moc bierną w zależności od napięcia sieciowego (Q(U)).

UWAGA

Odpowiedzialność operatora instalacji fotowoltaicznej w zakresie wartości zadanych w ramach usług sieciowych

Operator instalacji fotowoltaicznej jest odpowiedzialny za prawidłowość ustawień oraz danych dotyczących usług sieciowych i mocy instalacji. Nieprawidłowe ustawienia i dane mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzeń i instalacji.

 1. Ustawić wartości zadane odnoszące się do usług sieciowych wymagane normatywnie przez operatora sieci przesyłowej. W razie potrzeby skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej.
 2. Wpisać prawidłowe wartości mocy instalacji. W przypadku rozbudowy instalacji dostosować wartości do mocy instalacji.
 3. Upewnić się, że wszystkie niezbędne wartości zadane są uzyskane lub cyklicznie przesyłane.

Warunki:

 • W instalacji w punkcie przyłączenia do sieci musi znajdować się odpowiedni licznik.

Sposób postępowania:

 1. Zaloguj się w interfejsie użytkownika modułu Data Manager.
 2. W menu Konfiguracja wybierz punkt Usługa sieciowa.
 3. W wierszu Moc bierna wybierz przycisk Konfiguracja i aktywacja.
 4. Otworzy się asystent instalacji.
 5. Potwierdź każdy krok, naciskając [Dalej].
 6. Wybierz tryb pracy Regulacja.
 7. Wybierz nadajnik sygnału Krzywa charakterystyczna mocy biernej / napięcia Q(U).
 8. Postępuj zgodnie z poleceniami asystenta instalacji i dokonaj odpowiednich ustawień zgodnie z wartościami zadanymi wymaganymi normatywnie przez operatora sieci przesyłowej.
 9. Naciśnij [Save] (Zapisz).
 10. W przypadku nowych oraz wymienionych falowników w menu Konfiguracja wybierz punkt Parametry i ustaw następujące parametry:
  • Norma krajowa falownika

  • Tryb pracy zarządzania zasilaniem falownika