Warunki montażu


Wymagania dotyczące miejsca montażu:

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia wskutek pożaru lub wybuchu

Mimo starannej konstrukcji urządzenia elektryczne mogą spowodować pożar. Skutkiem tego może być utrata życia lub odniesienie poważnych obrażeń ciała.

 1. Produktu nie wolno montować w miejscach, w których znajdują się łatwopalne materiały lub gazy palne.
 2. Nie wolno montować produktu w strefach zagrożonych wybuchem.

PRZESTROGA

Zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym

Podczas eksploatacji produkt emituje promieniowanie elektromagnetyczne, które może zakłócać pracę innych urządzeń i aktywnych implantów (np. rozruszników serca).

 1. Nie wolno przebywać przez dłuższy czas w odległości od produktu mniejszej niż 20 cm (8 in).
 • Produkt należy zamontować na solidnym i równym podłożu.

 • Miejsce montażu musi być niedostępne dla dzieci.

 • Miejsce montażu musi być odpowiednie do ciężaru i wymiarów produktu Dane techniczne.

 • Należy zawsze zapewnić łatwy i bezpieczny dostęp do miejsca montażu bez konieczności stosowania urządzeń pomocniczych takich jak np. rusztowania czy podnośniki. W przeciwnym razie ewentualne serwisowanie produktu będzie możliwe tylko w ograniczonym zakresie.

 • Należy przestrzegać warunków klimatycznych Dane techniczne.

 • Informacje umieszczone na produkcie muszą być widoczne, gdy jest on zamontowany.

Dopuszczalne i niedopuszczalne pozycje montażowe:

 • Produkt wolno montować wyłącznie w położeniu poziomym.

Wymiary do montażu

6596519948

Wymiary do montażu na ścianie (wymiary w mm (in))

Zalecane odstępy

 • Należy zachować odstęp 50 mm (2 in) od góry i od spodu względem innych przedmiotów.