Konfiguracja ograniczania mocy czynnej oddawanej do sieci przesyłowej


Przy użyciu modułu Data Manager można uzyskać wartości zadane operatora sieci odnoszące się do ograniczania mocy czynnej oddawanej do sieci przesyłowej od 0% do 100% w swojej instalacji. Wartość zadana odnosząca się do ograniczania mocy czynnej oddawanej do sieci przesyłowej jest określana w procentach. Punktem odniesienia jest moc łączna instalacji fotowoltaicznej. Jeśli operator sieci przesyłowej wymaga, aby instalacja fotowoltaiczna nie oddawała energii do sieci elektroenergetycznej, należy na stałe ograniczyć ilość mocy czynnej oddawanej do sieci do 0% i odpowiednio zmodyfikować ustawioną wartość współczynnika regulacji mocy czynnej. W ten sposób możliwe jest ograniczenie mocy czynnej oddawanej do sieci przesyłowej do 0% w ciągu kilku sekund. Aby skompensować skoki obciążenia i zapewnić odstęp bezpieczeństwa względem ograniczenia mocy czynnej, można ustawić wartość ujemną. W ten sposób uzyskuje się odpowiednie czasowo ograniczenie mocy czynnej oddawanej do sieci przesyłowej. Wartość ograniczenia mocy czynnej oddawanej do sieci przesyłowej powinna być przy tym odpowiednio dostosowana do skoków obciążenia. Dalsze ustawienia na falownikach nie są konieczne.

UWAGA

Odpowiedzialność operatora instalacji fotowoltaicznej w zakresie wartości zadanych w ramach usług sieciowych

Operator instalacji fotowoltaicznej jest odpowiedzialny za prawidłowość ustawień oraz danych dotyczących usług sieciowych i mocy instalacji. Nieprawidłowe ustawienia i dane mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzeń i instalacji.

 1. Ustawić wartości zadane odnoszące się do usług sieciowych wymagane normatywnie przez operatora sieci przesyłowej. W razie potrzeby skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej.
 2. Wpisać prawidłowe wartości mocy instalacji. W przypadku rozbudowy instalacji dostosować wartości do mocy instalacji.
 3. Upewnić się, że wszystkie niezbędne wartości zadane są uzyskane lub cyklicznie przesyłane.

Obsługiwane falowniki do ograniczania mocy czynnej oddawanej do sieci przesyłowej do 0%

Ograniczanie mocy czynnej oddawanej do sieci przesyłowej do 0% obsługują tylko falowniki, które obsługują również funkcję trybu pracy awaryjnej. W trybie pracy awaryjnej w przypadku przerwania komunikacji między produktem a falownikiem falownik zostaje ograniczony do 0% mocy wyjściowej. Szczegółowe informacje patrz instrukcja falownika pod adresem www.SMA-Solar.com.

Warunki:

 • Konfiguracja ograniczenia mocy czynnej musi być uzgodniona z operatorem sieci przesyłowej.

 • W instalacji w punkcie przyłączenia do sieci musi znajdować się odpowiedni licznik.

Sposób postępowania:

 1. Zaloguj się w interfejsie użytkownika modułu Data Manager.
 2. W menu Konfiguracja wybierz punkt Usługa sieciowa.
 3. W wierszu Moc czynna wybierz przycisk Konfiguracja i aktywacja.
 4. Otworzy się asystent instalacji.
 5. Potwierdź każdy krok, naciskając [Dalej].
 6. Wybierz tryb pracy Regulacja.
 7. Wybierz nadajnik sygnału Sterowanie manualne.
 8. W polu Zadana moc czynna wpisać wartość 0:
  • Aby ustawić ograniczanie mocy czynnej oddawanej do sieci przesyłowej przykładowo do 0% całkowitej mocy instalacji, wpisz w polu Zadana moc czynna wartość 0.

  • Aby ustawić ograniczanie mocy czynnej oddawanej do sieci przesyłowej przykładowo do -10% całkowitej mocy instalacji, wpisz w polu Zadana moc czynna wartość -10.

 9. Aby ustawić szybkość zmian wartości zadanej, włącz przełącznik.
 10. W polu Czas ustawiania wpisz wartość 1
 11. W polu Active power gradient (Współczynnik wzrostu mocy czynnej) wpisz wartość 100.
 12. W polu Całkowita moc instalacji wpisać całkowitą moc generatora fotowoltaicznego.
 13. Naciśnij [Save] (Zapisz).