Zakres obowiązywania


Niniejszy dokument dotyczy:

  • EDMM-10 (SMA Data Manager M) z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 1.13.01.R lub nowszej

  • EDMM-US-10 (SMA Data Manager M) z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 1.13.01.R lub nowszej

  • Sunny Portal powered by ennexOS