Zastępowanie modułu SMA Com Gateway za pomocą urządzeń RS485


Produkt można stosować w instalacjach z urządzeniami zgodnymi ze standardem RS485, aby zintegrować instalację w infrastrukturze firmy SMA. Urządzenia zgodne ze standardem RS485 są przy tym podłączone poprzez złącze RS485 produktu. Produkt zastępuje używany w instalacji moduł SMA Com Gateway. W tym celu wystarczy tylko zastąpić produktem moduł SMA Com Gateway. Urządzenia zgodne ze standardem RS485 komunikują się z produktem przy użyciu protokołu Modbus RTU lub SMA Data1. Jednoczesne stosowanie obu protokołów jest niemożliwe.

Warunki:

 • We wszystkich urządzeniach RS485 należy ustawić taką samą prędkość transmisji (1200 Bd, 9600 Bd lub 19200 Bd). Urządzenia używające protokołu SMA Data1 obsługują prędkość transmisji 1200 Bd i 19200 Bd.

Sposób postępowania:

 1. OSTRZEŻENIE

  Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

  W przyłączu do publicznej sieci elektroenergetycznej występują niebezpieczne dla życia napięcia.

  1. Przyłącze należy oddzielić od publicznej sieci elektroenergetycznej za pomocą urządzenia rozłączającego (np. wyłącznika instalacyjnego).
  2. Wyjąć 2‑biegunową wtyczkę zasilacza z gniazda X1 modułu SMA Com Gateway.
 2. Odblokować wtyczkę RJ45 kabla sieciowego i wyciągnąć ją z gniazda sieciowego X4 lub X5 modułu SMA Com Gateway.
 3. Wyjąć 6‑biegunową wtyczkę do podłączania urządzeń RS485 z gniazda X2 modułu SMA Com Gateway.
 4. Zdemontować moduł SMA Com Gateway:
  • 8639586444
  • Przy montażu na szynie montażowej: zdjąć moduł SMA Com Gateway z szyny. W tym celu dolną krawędź modułu SMA Com Gateway należy przechylić do przodu, a następnie podnieść i zdjąć moduł z szyny montażowej.

  • W przypadku montażu na ścianie: wykręcić śruby z zawieszek i zdjąć moduł SMA Com Gateway.

 5. Przy utylizacji modułu SMA Com Gateway należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów elektronicznych.
 6. Zamontować produkt Montaż produktu).
 7. Podłączyć do produktu wszystkie wtyczki Widok obszaru przyłączy).
 8. Uruchomić produkt Uruchamianie produktu).
 9. Jeśli moduł SMA Com Gateway został zdemontowany z instalacji z modułem SMA Data Manager, wykasować wszystkie podłączone urządzenia z modułu SMA Data Manager za pośrednictwem interfejsu użytkownika.