Przycisk funkcyjny


Przycisk funkcyjny pełni w zależności od czasu trwania naciśnięcia następujące funkcje:

  • od 1 do 5 sekund: brak zdarzenia

  • od 5 do 10 sekund: ponowne uruchomienie modułu Data Manager

  • od 10 do 15 sekund: resetowanie hasła i konta administratora modułu Data Manager

  • od 15 do 20 sekund: przywracanie ustawień fabrycznych modułu Data Manager

  • Powyżej 20 sekund: brak zdarzenia

Czas trwania naciśnięcia przycisku funkcyjnego zostaje potwierdzony przez sygnały LED Diody LED).