Rejestracja na portalu Sunny Portal


Po przeprowadzeniu pierwszego uruchomienia na interfejsie użytkownika produktu można na Sunny Portal dokonywać dalszych konfiguracji swojej instalacji. W tym celu należy zarejestrować wszystkie produkty instalacji na Sunny Portal.

Profile transmisji danych

Do sterowania częstotliwością transmisji danych w instalacji dostępne są różne profile. Profile można zmienić w dowolnym momencie we właściwościach instalacji na portalu Sunny Portal, aby dostosować częstotliwość transmisji danych. Należy mieć na uwadze, że nie można uzupełnić brakujących danych w terminie późniejszym przy zmianie z niskiej na wysoką częstotliwość transmisji danych. Ustawienie obowiązuje od chwili wprowadzenia zmiany. Można wybrać następujące profile transmisji danych:

 1. Wysoki (ustawienie fabryczne): urządzenia przesyłają wszystkie istotne dane na Sunny Portal co 5 minut.
 2. Średni: urządzenia przesyłają wszystkie istotne dane na Sunny Portal co 15 minut.
 3. Niski: urządzenia wysyłają istotne dane na Sunny Portal 6 razy dziennie.

Warunki:

 • Produkt musi być uruchomiony i połączony z siecią lokalną za pośrednictwem routera.

 • Należy przygotować klucz do rejestracji (RID), numer identyfikacyjny (PIC) oraz adres internetowy z tabliczki znamionowej lub dołączonej naklejki.

 • Dioda LED systemu musi świecić się w kolorze zielonym.

 • Musi być zapewnione aktywne połączenie z Internetem.

Sposób postępowania:

 1. Wywołać adres internetowy https://ennexOS.SunnyPortal.com w przeglądarce.
 2. Zarejestruj się na Sunny Portal jako nowy użytkownik lub zaloguj się na Sunny Portal jako zarejestrowany użytkownik.
 3. Utwórz nową instalację lub dołącz produkt do istniejącej instalacji.

Rejestracja na portalu Sunny Portal jako nowy użytkownik

 1. Wywołać adres internetowy https://ennexOS.SunnyPortal.com w przeglądarce.
 2. Wybierz Potrzebne mi jest konto użytkownika.
 3. Wprowadź dane w celu rejestracji.
 4. Wybierz [Zarejestruj się].
 5. Po kilku minutach otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą link do potwierdzenia rejestracji na portalu Sunny Portal.
 6. W przypadku braku wiadomości e-mail z Sunny Portal sprawdź, czy wiadomość nie znajduje się w folderze „spam” lub czy nie został wpisany błędny adres poczty elektronicznej.
 7. W ciągu 48 godzin otwórz link do potwierdzenia rejestracji przesłany w wiadomości e-mail.
 8. Sunny Portal potwierdzi w okienku prawidłowo dokonaną rejestrację.
 9. Wywołać adres internetowy https://ennexOS.SunnyPortal.com w przeglądarce.
 10. W polach Użytkownik i Hasło wprowadź adres poczty elektronicznej oraz hasło dostępu do Sunny Portal.
 11. Wybierz [Logowanie się].

Zalogowanie się na portalu Sunny Portal jako zarejestrowany użytkownik

Warunek:

 • Musi być dostępne konto użytkownika Sunny Portal, Sunny Places lub Sunny Design.

Sposób postępowania:

 1. Wywołać adres internetowy https://ennexOS.SunnyPortal.com w przeglądarce.
 2. W polach Użytkownik i Hasło wprowadź adres poczty elektronicznej oraz hasło dostępu do Sunny Portal.
 3. Wybierz [Logowanie się].

Tworzenie nowej instalacji

Asystent konfiguracji instalacji prowadzi użytkownika przez każdy etap procesu rejestracji użytkownika oraz rejestracji posiadanej instalacji na Sunny Portal.

Dostęp dla serwisu

Aby uzyskać lepszy poziom serwisu, podczas rejestracji włącz przełącznik dostępu do serwisu.

Sposób postępowania:

 1. Zaloguj się na Sunny Portal.
 2. Wybierz menu Konfiguracja.
 3. W menu kontekstowym naciśnij przycisk [Utworzenie instalacji].
 4. Asystent konfiguracji instalacji uruchamia się.

Dołączanie produktu do istniejącej instalacji

Sposób postępowania:

 1. Zaloguj się na Sunny Portal.
 2. Wybierz instalację.
 3. Wybierz menu Konfiguracja.
 4. W menu kontekstowym wybierz [Zarządzanie urządzeniami].
 5. Wybierz przycisk .
 6. Asystent konfiguracji instalacji uruchamia się.